Portal de educatie si informare: psihologie generala, psihologia copilului, psihoterapie, logopedie,  exercitii si resurse educationale.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Cursuri Web Design | Cursuri web design Bucuresti incepatori


Modele de Psihoterapie
Portretul Psihoterapeutului
Psihanaliza
Psihologie Analitica
Psihoterapie de Grup
Cognitiv - Comportamentala
Psihodrama
Psihosinteza
Psihoterapie Gestalt
Catatim-Imaginativa
Centrata pe Client
Biosinteza
Psihoterapie Comunicationala
Psihanaliza de Grup
Psihoterapie Dinamica de Grup
Psihoterapie Integrativa
Psihoterapie Neuro-lingvistica
Psihoterapie Pozitiva
Psihoterapie Psihodinamica
Psihologie Individuala
Terapie Corporala
Terapie Sistemica Familiala
Training Autogen
Logoterapie
Hipnopsihoterapie
Analiza Tranzactionala
Gestalt-terapie Integrativa
Abordare Multimodala
Analiza Existentiala
Analiza Psiho-organica
natural health
 

Terapia prin rugaciune

 

Teologia ortodoxa, rod al terapiei

 

Rugăciunea inimii, făcută cu pocăinţă şi cu smerenie, îl ajută pe om să se cureţe de patimi şi să se însănătoşească sufleteşte, îl ajută să stea de vorbă cu Dumnezeu.

Ortodoxia este considerată a fi un mijloc de psihoterapie care conduce omul căzut în patimi spre restabilirea echilibrului duhovnicesc, spre recăpătarea liniştii sufleteşti.

„Teologia ortodoxă este atât rod al terapiei, cât şi îndreptar al ei” (H. Vlachos)”. Ea poate fi numită şi ştiinţă a tămăduirii omului deoarece cunoaşte calea adevărată prin care omul se tămăduieşte. În acest sens, există două căi de tămăduire:

 • părăsirea bogăţiei gândirii, adică a întregii cunoaşteri pe care omul a dobândit-o. Sărăcia mintală reprezintă nepătimirea. Astfel, „slobozită inima de patimi, omul nu va mai avea probleme psihologice, ci va vieţui în binecuvântata şi netulburata pace a lui Hristos” (H. Vlachos, 1998, pag. 26).
  trecerea printr-o adâncă pocăinţă, ceea ce înseamnă pătrunderea harului necreat al lui Dumnezeu în inima omului (H. Vlachos, 2001).
  Ideea de ortodoxie ca tratament de vindecare este susţinută şi de Spiridonos Logothetis care oferă leacuri atât celor deja căzuţi în starea de deprimare, survenită în urma pătimirii (nădejde, credinţă, dragoste, pace, bucurie, rugăciunea, iertarea, cunoaşterea de sine şi pocăinţa,) cât şi leacuri de prevenire:
  tristeţea şi plânsul. Este vorba aici despre întristarea pentru păcatele săvârşite, întristare care conduce spre pocăinţă, iar de aici, spre mântuire. În Predania ortodoxă, tristeţea şi bucuria reprezintă un sigur lucru („fericita întristare”) deoarece provin din smerenie, iar smerenia este înălţătoare. „Ţine strâns de fericita întristare, cea care provine din binecuvântata smerenie. Şi nu te opri a o cultiva până nu te va înălţa şi te va arăta curat înaintea lui Hristos” (Sf. Ioan Scărarul).
  amintirea morţii ajută omul să preţuiască mai mult lucrurile cu adevărat importante şi să lase la o parte bucuria „lucrurilor celor lumeşti”. Amintirea prezentă a morţii îndeamnă omul spre fapte bune, spre ocolirea păcatelor deoarece îşi dă seama că va răspunde pentru ele în faţa lui Dumnezeu. Nesăvârşirea păcatelor îl întăreşte pe om şi conduce la reducerea posibilităţilor de a mai suferi deprimarea deoarece scad mustrările de conştiinţă.
  liniştea înseamnă „să stai închis în chilia ta… îndepărtând din sulfetul tău pornirea relelor şi părerea înaltă de sine. Această linişte naşte multe virtuţi…” Pe de altă parte, liniştea se referă şi la tăcere deoarece în felul acesta omul încetează să judece, să spună lucruri care îi aduc regrete şi care, mai departe, îl conduc spre mustrări de conştiinţă şi deprimare.
  spovedania aduce pace în inimă şi înlătură mustrările de conştiinţă prin eliberarea de păcate.
  dragostea înseamnă dăruire, jertfă pentru celălalt, lăsarea la o parte a egoismului, a invidiei şi a urii. De aceea, Predania ortodoxă îndeamnă spre dragostea aproapelui. Cel care nu îşi iubeşte aproapele nu poate spune că îl iubeşte pe Dumnezeu pentru că, dacă nu poate iubi o persoană pe care o vede şi pe care o poate atinge, cum Îl poate iubi pe Dumnezeu? „Iubirea este asemănarea cu Dumnezeu, atât cât îi este cu putinţă omului […]. Cel care Îl iubeşte pe Domnul l-a iubit mai întâi pe fratele său” (Sfântul Ioan Scărarul). Unul dintre cele mai înalte stadii ale dezvoltării spirituale prin care se ating smerenia şi ascultarea, prin care omul se shimbă este dragostea. Dumnezeu Însuşi este Dragoste, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel (Hrisostom de Etna, 2003).
  nădăjduirea în Dragostea lui Dumnezeu aduce în inima omului pace şi linişte, aduce siguranţa că ajutorul, mila, bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu îl vor însoţi pretutindeni. „Acela care nădăjduieşte este încununat de Dumnezeu.. Care-I dăruieşte alinarea obositului şi întristatului său suflet” (Sfântul Ioan Scărarul).
  nevoinţa presupune postul şi înfrânarea, suferirea de bunăvoie a relelor şi sărăcia.
  postul, „pentru acei care care-l practică într-adevăr, este neîncetat mântuitor” (Sf. Afraat Persanul). Postul înseamnă nu numai abţinerea de la mâncare şi băutură, ci şi abţinerea de la gândurile rele. Există un post al simţurilor, un post al minţii şi un post al duhului. Prin post, omul îşi purifică inima, devine mai atent faţă de rugăciune şi faţă de lucrurile sfinte, având mai multă grijă de sufletul său. Înfrânarea are ca răsplată bucuria, spre deosebire de cel desfrânat care are ca plată mâhnirea şi deprimarea.
  suferirea de bunăvoie a relelor presupune suportarea tuturor greutăţilor, acestea implicând chiar manifestări climatice (ger, arşiţă), foamete, munci grele, lipsa confortului. Această acceptare conduce la depăşirea patimilor şi la creşterea virtuţilor. „Trebuie să te răstigneşti şi tu cu Cel Răstignit, Domnul, să împreună-pătimeşti cu Pătimitorul ca să fii şi împreună slăvit cu Cel Preaslăvit Hristos Dumnezeu-Omul” (Sf. Macarie).
  sărăcia se referă la sărăcia din voia persoanei. „A virtuţii este sărăcia pe care o îndeplinim din voia noastră pentru scopul evanghelic. Căci sunt mulţi săracii care au dorinţă de câştig. Şi astfel, sărăcia lor nu-i izbăveşte, iar dorinţa lor de câştig îi osândeşte. Astfel, nu orice sărac este de lăudat, ci numai acela care a ales voia lui Dumnezeu, îndepărtând bogăţia cea lumească” (Sf. Vasile cel Mare).
  frica de Dumnezeu este diferită de sensul comun al fricii, de nelinişte în faţa unui pericol, nu înseamnă groază sau tulburare. Frica de Dumnezeu este teama care desăvârşeşte sfinţenia noastră şi ne ajută să ajungem la unitatea credinţei (C. Paraschiv). Când spunem că ne temen de Dumnezeu, înseamnă că Îl iubim şi Îl respectăm, Îl cinstim şi Îl slăvim. „Frica lui Dumnezeu este cu desăvârşire legată de dragoste şi naşte înlăuntrul sufletului evlavia. Această evlavie nu-l lasă pe om părăsit de curajul pe care-l dă dragostea şi în sfârşit nu-l lasă pe om să-L desconsidere cu obrăznicie pe Dumnezeu” (Sf. Maxim Mărturisitorul).

Terapia isihasta sau terapia prin rugaciune

O altă cale de prevenire şi de vindecare a sufletului este isihasmul. Sfântul Grigorie Palama, exponentul isihasmului, susţine că această metodologie psihosomatică de abordare a bolilor sufleteşti cu ajutorul harului divin urmăreşte unirea minţii cu inima, această unire având loc şi în trup, nu numai în minte şi în inimă, trupul putând deveni şi el părtaş al vieţii în Hristos.

În isihasm, în efortul ei de a se purifica, „mintea stă în inimă întru rugăciune”, repetând neîncetat rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea inimii, făcută cu pocăinţă şi cu smerenie, îl ajută pe om să se cureţe de patimi şi să se însănătoşească sufleteşte, îl ajută să stea de vorbă cu Dumnezeu. „Mintea poate să pătrundă şi mai adânc în inimă atunci când, dintr-un îndeamn dumnezeiesc, se uneşte cu inima, astfel încât să se despartă de orice imagine sau concept, în timp ce inima se închide faţă de toate cele din afară. Atunci sulfetul pătrunde într-un întuneric cu totul special, învrednicindu-se de a sta, în chip inefabil, înaintea lui Dumnezeu cu mintea întru totul curăţită de patimi şi de gânduri rele” (Părintele Arhimandrid Sofronie).

Isihia (liniştea) implică atât liniştea trupului, adică limitarea grijilor faţă de trup, a simţurilor (înfrânarea limbii, a privirilor, a grăirilor deşarte, a auzului), cât şi liniştea sufeltului. Isihia trupului ajută omul să dobândească isihia sufletului, părăsind lumea materială a simţurilor şi ridicându-se spre deasupra gândurilor, deasupra cunoaşterii umane. Isihia ortodoxă şi învăţăturile ei aduc tămăduirea, isihasmul fiind cea mai potrivită metodă de concentrare şi înălţare a sufletului la comuniunea cu Dumnezeu (H. Vlachos, 1998). „Liniştea (isihia) şi rugăciunea sunt cele mai mari arme ale virtuţii, căci acestea, curăţind mintea, o fac străzăvătoare” (Sf. Talasie).

Terapia sufletului înseamnă terapia minţii şi eliberarea ei de patimi, dar şi curăţia inimii, iar aceasta nu se poate face decât prin rugăciune. Prin ea, omul vorbeşte cu Dumnezeu, se află faţă în faţă cu El. De fapt, „curăţia minţii este o rugăciune superioară tutror celorlalte rugăciuni care sunt rostite cu glas tare” (Sf. Afraat Persanul).

Rugăciunea este vindecătoare, tămăduitoare. Ea vindecă sufletul de tristeţile sale deoarece în camera sa, în ascuns ( „Dumnezeu vede în ascuns”), în faţa Icoanei, omul îşi varsă lacrimile şi suspină cu nădejdea şi credinţa că va fi asculat. Şi dacă Dumnezeu ascultă, împlineşte şi dacă împlineşte, tămăduieşte. „Şi aceasta este încrederea pe care o avem către El, că, dacă cerem ceva după voinţa Lui, El ne ascultă. Şi dacă ştim că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, ştim că dobândim cererile pe care I le-am cerut” (I Ioan, 5: 14, 15).

Predania ortodoxă se deosebeşte de toate celelalte dogme prin metoda în care omul se tămăduieşte: curăţirea minţii (eliberarea de toate gândurile rele, detaşarea de durere şi plăcere), luminarea (atingerea rugăciunii neîncetate a a minţii) şi îndumnezeirea (vederea lui Dumnezeu). Isihasmul reprezintă temeiul dogmelor credinţei noastre, coloana vertebrală a teologiei ortodoxe şi un adevărat meşteşug de tămăduire.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”.


Citeste mai mult:

 

Terapii alternative Categorii psihoterapie
Terapie ocupationala Psihoterapie copii
Terapie prin muzica Psihoterapie adolescenti
Terapie prin dans Psihoterapie adulti
Terapie prin desen Psihoterapie varstnici
Terapie prin basm Psihoterapie individuala
Terapie prin ras Psihoterapie de grup
Terapie prin culoare Psihoterapie de cuplu
Terapie cu animale Psihoterapie de familie
Terapie prin rugaciune Consiliere psihologica
Terapia ABA

 

Bun venit in comunitatea gravidutelor!

Centre logopedice interscolare
Te poti adresa gratuit catre :
 
Stadiile dezvoltarii in analiza freudiana

 

Oral | Anal | Falic | Latent | Genital

Istoricul acestor stadii de organizare provizorie este necesar pentru înţelegerea bazelor comportamentului ulterior nu numai în cazul indivizilor consideraţi normali, dar şi ca.. detalii

 

Web design Bucuresti

Cursuri Web design Bucuresti


Logopedics: home | logopedie | psihologia copilului | psihologie generala | psihoterapie | sanatate | ghicitori grele | cantece de gradinita | povesti pentru copii | planse de desenat | poezii pentru copii | Perioada fertila

Sarcina pe saptamani poze     Sarcina pe saptamani video     Sarcina pe luni    Data probabila a nasterii     Sarcina pe saptamani greutate

Links:

Prima pagina | Contact | Publicitate | Parteneri | Sarcina pe saptamani | Calculator sarcina | Calculator ovulatie | Sexul copilului | Perioada fertila | Retete de salate: mai sanatos cu fiecare zi! Retete de prajituri | Apartamente de vanzare in Bucuresti. Vanzari apartamente noi | Semnificatia viselor | Interpretarea viselor | Dictionar de vise

Nota: Materiale din acest site au caracter informativ, si nu pot inlocui sfatul specialistului. Toate drepturile apartin autorilor citati in bibliografie, autorilor logopedics.info cat si utilizatorilor site-ului ce adauga informatie proprie. Ne straduim pe cat posibil sa oferim informatie noua, relevanta, usor de parcurs. Logopedics.info se adreseaza parintilor, cadrelor didactice, studentilor la facultatile de profil, specialistilor in domeniu cat si celor interesati in a intelege fenomenele din jurul nostru.

© 2008-2012 Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al Logopedics. Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996.

Inregistrare domenii. Gazduire domenii. Hosting
Inregistrare domenii     Web Design Timisoara Gaduire web