Portal de educatie si informare: psihologie generala, psihologia copilului, psihoterapie, logopedie, exercitii si resurse educationale.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Cursuri Web Design | Cursuri web design Bucuresti incepatori


Psihologia copilului
ADHD
Autism
Sindromul Asperger
Schizofrenia
Intarzierea mintala
Sindromul Down
Sindromul Tourette
Anxietatea de separare
Tulburari de comunicare
Tulburarea obsesiv-compulsiva
Tulburari de comportament
Tulburarea bipolara
Tulburari ale somnului
Tulburari de hrana
Enurezisul nocturn
Encoprezis
Anxietatea
Ticurile nervoase
Depresia mamei
Depresia copilului
Balbaiala
Balbaiala si logonevroza
Timiditatea
Auto-mutilarea
Crize de manie
Atractia sexuala
Adaptare si conflict
Simptomul
natural health
 
PUBLICITATE
 

Adaptare si conflict in dubla ipostaza: fata de sine si fata de societate

 

Prezentare

„Orice tulburare a starii de echilibru psihic duce la dezadaptarea persoanei, urmată de dezorganizarea comportamentului acesteia. Două elemente tulbură echilibrul psihic şi implicit, starea de sănătate mintală: frustrarea şi conflictul.” ( Constantin Enăchescu) Raporturile persoanei cu ceilalţi sau cu lumea sunt esenţiale, iar de natura şi modalitatea lor de realizare depind într-o măsură considerabilă echilibrul sufletesc intern al individului, precum şi acordul extern al acestuia cu lumea. În ambele situaţii vorbim de adaptare.

Adaptarea este rezultatul raportului individului cu lumea. Ea se prezintă sub două aspecte:
1. raporturile de concurenţă şi competiţie, care presupun o confruntare a individului cu ceilalţi, dorinţa de a-şi găsi un loc printre ceilalţi, de a fi precum ceilalţi, de a-i depăşi pe ceilalţi; aceasta reprezintă o acţiune de tip deschis, ce promovează progresul şi schimbarea prin depăşirea situaţiilor existente; se urmăreşte instituirea unor raporturi  interpersonale noi şi avantajoase; astfel de raporturi caracterizează spiritul liberal.
2. raporturile de cooperare şi sprijin mutual, care presupun o apropiere prin asociere şi conlucrare, o atitudine de susţinere reciprocă; aceasta reprezintă o acţiune strict circumscrisă la un obiect, de tip închis, care vizează păstrarea unei situaţii sau stări de fapt existente şi considerate ca necesară şi pozitivă din punct de vedere valoric; astfel de raporturi vizează spiritul conservator.

Cele două tipuri de raporturi interumane nu sunt contradictorii, ci complementare şi ele exprimă cele două direcţii principale de aţiune psihologică, urmărind adaptarea individului la lume şi acordul acestuia cu celelalte persoane. 

Fiecare persoană este o individualitate în sine care nu se confundă cu altele, dar care nu poate exista decât în relaţie strânsă cu celelalte persoane. Această caracteristică personală implică un echilibru dinamic permanent între două aspecte: procesul de diferenţiere individuală sau individualizarea şi amenajarea unui gen de relaţii satisfăcătoare cu celelalte persoane sau socializarea.

Ambele aspecte ale acestui mecanism desemnează dimnamica personalităţii şi reprezintă constanţa sau identitatea personală, sau adaptarea sau amenajarea relaţiilor interpersonale.

Adaptarea este efortul permanent de a răspunde, pe de o parte, la dubla exigenţă a constantei interne şi pe de altă parte la rezistenţa lumii exterioare. Adaptarea este o dublă mişcare: de asimilare ( care este un anumit fel de a aborda realitatea) şi de acomodare ( care este un anumit fel de a utiliza schemele de comportament anterior elaborate, în raport cu situaţia actuală).                  

În psihanaliză, adaptarea este considerată un mecanism de apărare al eului. Atât adaptarea, cât şi apărarea constituie mecanisme de homeostazie, de păstrare a echilibrului personalităţii, şi ele duc la consolidarea şi constanţa eului. Reuşita adaptării prsonalităţii conduce la o progreiune a acesteia, pe cănd eşecul adaptării determină o restrângere a cadrului ei funcţional, o stare de regresiune.

Procesul complex al adaptării implică un acord al individului cu ceilalţi bazat pe motivaţii interne sau pe interese externe comune. Adaptarea depinde şi de atitudinea de acceptare a persoanei de către ceilalţi sau de către lume, considerată ca mediu social. Aceasta presupune o atmosferă psihologică comună, o ambianţă de acceptare în care să se găsească în deplin acord cu toţi indivizii.Dificultăţile de adaptare ( inadaptare, dezadaptare) sunt aspecte importante , care interesează direct igiena mintală.

Cauzele care generează dificultăţile de adaptare se confundă cu factoriide morbigeneză, reprezentaţi de urmatorii:
a. factori interni, personali: absenţa motivaţiei, dezinteresul, lipsa unui model stimulant, existenţa unor boli psihice grave.
b. factori externi, socioculturali: prezenţa unor persoane străine sau a unui mediu social ostil, prezenţa unor modele străine negative, conflictele şi crizele sociale şi culturale, pierderea valorilor morale, schimbarea mediului de origine.

În ceea ce priveşte  formele dificultăţilor de adaptare a persoanei, acestea sunt numeroase, dar pot fi grupate în şase categorii principale.

1. inadaptarea ca stare de refuz sau de incapacitate de a stabili un acord, o comunicare cu ceilalţi sau cu mediul social, din cauza imposibilităţii de a găsi elemente comune cu acesta;
2. dezadaptarea ca stare caracterizată prin refuzul unor raporturi deja existente cu lumea şi ieşirea din mediul în care persoana respectivă a existat şi a funcţionat concordant anterior; acestă situaţie se datorează fie persoanei, fie unor schimbări survenite în lume, cu care persoana, neputându-le asimila, nu se mai poate pune de acord, dezadaptatându-se; această dezadaptare prin ieşirea treptată din lume apare la persoanele în vârstă, la pensionari, dar şi la persoanele cu handicap sever, obligate să se retragă din activitatea profesională.
3. izolarea impusă sau acceptată voluntar este tot o formă de inadaptare; izolarea sau starea de singurătate acceptată de un individ care se retrage din lume, din societate, reducând considerabil, uneori până la completa suprimare, relaţiile sale cu celelalte persoane şi cu mediul social; trebuie să vedem în aceste situaţii fie conduite de refugiu, fie manifestări ale unor tulburări psihice, situaţii nevrotice, complexuale etc.
4. supunerea forţată cu claustrarea individului este tot o formă de conduită, care solicită capacităţile de dezvoltare ale acestuia; adapterea este extrem de dificilă, întrucât se face împotriva voinţei persoanei respective.
5. refuzul adaptării, mai exact al integrării sociale, este specific unor persoane care aparţin unor comunităţi închise ( etnice, religioase, grupuri marginale); ele sunt constituite pe baza unor atitudini de auto apărare faţă de pericolele fantasmatice şi, din aceste motive, refuzând adaptarea sau integrarea sau integrarea în grupurile majoritare, oamenii se sim t protejaţi şi în siguraranţă în afara acestora;
6. dificultatea de integrare este incapacitatea unei persoane sau a unui grup de indivizi  de a se adapta sau integra într-un grup majoritar; avem de-a face de regulă cu situaţii nevrotice, complexuale, cu imposibilitatea de a asimila condiţiile unui model sociocultural, nou, diferit.

Conflictul  este o confruntare, o ciocnire între două forţe. El constă într-un obstacol care se opune tendinţelor primare ale persoanei. Pentru N Mărgineanu, conflictul desemnează o lipsă de colaborare armonioasă între factorii care stau la baza organizării sistemului personalităţii şi de care depinde echilibrul acesteia.
 După originea şi modul de a acţiona, conflictele sunt de două feluri:
a. conflicte externe, cauzate de un obstacol activ exterior persoanei, constând în repetarea situaţiilor frustrante cu care se confruntă acesta.
b. conflicte interne, cauzate de un obstacol activ intern, de tipul conflictelor emoţionale dintre două tendinţe care nu se pot pune de acord  sau de tipul conflictelor morale raportate la conştiinţa morală a persoanei.
N. Mărgineanu distinge, după natura lor, următoarele tipuri de conflicte:
1. conflicte psihologice, care constau în ciocnirea dintre diferitele forţe sau elemente dinamice ale sistemului personalităţii şi care stau la baza activităţilor şi conduitelor umane, înăscute sau dobândite.
2. conflictele biologice, care sunt de fapt, disfuncţii somato-fiziologice care pot genera afecţiuni  sau stări de dezechilibru ale persoanei.
3. conflicte psihosociale, referitoare la relaţiile individului şi comunicarea cu lumea, probleme de adaptare- integrare, acord emoţional etc. În această categorie intră următoarele tipuri de conflicte: conflictele familiale, de adaptare şcolară, profesionale, moral religioase, politice economice, culturale.
4. conflicte de evoluţie, în raport cu etapa de evoluţie a individului, statutul şi rolul social al acestuia., lupta pentru adaptare şi integrare socială; una dintre aceste forme de confruntare este conflitul între generaţii.

Orice tulburare a starii de echilibru psihic duce la dezadaptarea persoanei, urmată de dezorganizarea comportamentului acesteia. Două elemente tulbură echilibrul psihic şi implicit, starea de sănătate mintală: frustrarea şi conflictul.
Frustrarea este situaţia care se opune realizării unui comportament motivat prin absenţa obiectului necesar satisfacerii dorinţei sau prezenţa unui obstacol în calea acestui obiect ori prin lipsa mijloacelor a a-l stinge.

Conflictul apare din confruntarea dintre situaţiile de concurenţă şi cele de cooperare. Ele se desfăşoară între persoane, grupuri sociale sau naţiuni după cum se poate vedea în schema de  mai jos:
Conflictul implica o confruntare cu o dublă polaritate :
- interioară „în” sau „intra”.
-exterioară „între” sau „ inter”.
Conflictul apare în situaţia în care obstacolul este constitui dintr-o forţă ce vine să se opună tendinţelor primare ale subiectului. Conflictul poate fi de mai multe feluri:
-extern, când voinţa părinţilor sau a educatorilor se opune dorinţei copilului.
-intern, legat de cenzura conştiinţei morale.

La copil, frustrarea este legată de un obstacol pasiv şi priveşte principiul plăcerii, în raport cu satisfacerea imediat a dorinţei. La adult, conflictul este legat de un obstacol activ, extern, dificil de trecut şi depinde de principiul realităţii, legat de satisfacerea imediată sau în perspectivă a tendinţelor sau a aspiraţiilor sale. Conflictul legat de un obstacol afectiv intern este un conflict emoţional. El are la bază o stare de angoasă, care duce la nevroze. Conflictul legat de un obstacol relaţional extern este un conflict de competiţie şi conduce la declanşarea instinctului combativ şi a manifestărilor agresive.


 

 

Cresterea copilului Dezvoltare
Parinti autoritari Stadiul prenatal
Parinti hiperprotectori Stadiul prescolar
Parinti indulgenti Stadiul scolar
Parinti severi Pubertate
Parinti agresivi Adolescenta
Parinti adoptivi Stadiile la Freud
Drepturile copilului Stadiile la Piaget
Nume de fete Dezvoltarea limbajului
Nume de baieti Dezvoltarea sociala
Nume copii Dezvoltarea mintala
Semnificatia numelui Sexualitate si dezvoltare

Centre logopedice interscolare
Centrul logopedic interscolar sector 1
Centrul logopedic interscolar sector 2
psihologia copilului, logopedie, psihoterapie
 
Centrul logopedic interscolar sector 3  
Centrul logopedic interscolar sector 4  
Centrul logopedic interscolar sector 5  
Centrul logopedic interscolar sector 6  
Stadiile dezvoltarii in analiza freudiana

 

Oral | Anal | Falic | Latent | Genital

Istoricul acestor stadii de organizare provizorie este necesar pentru înţelegerea bazelor comportamentului ulterior nu numai în cazul indivizilor consideraţi normali, dar şi ca.. detalii

 
sigismund freud
 

Web design Bucuresti

Cursuri Web design Bucuresti


Logopedics: home | logopedie | psihologia copilului | psihologie generala | psihoterapie | sanatate | ghicitori grele | cantece de gradinita | povesti pentru copii | planse de desenat | poezii pentru copii | Perioada fertila

Sarcina pe saptamani poze     Sarcina pe saptamani video     Sarcina pe luni    Data probabila a nasterii     Sarcina pe saptamani greutate

Links:

Prima pagina | Contact | Publicitate | Parteneri | Sarcina pe saptamani | Calculator sarcina | Calculator ovulatie | Sexul copilului | Perioada fertila | Retete de salate: mai sanatos cu fiecare zi! Retete de prajituri | Apartamente de vanzare in Bucuresti. Vanzari apartamente noi | Semnificatia viselor | Interpretarea viselor | Dictionar de vise

Nota: Materiale din acest site au caracter informativ, si nu pot inlocui sfatul specialistului. Toate drepturile apartin autorilor citati in bibliografie, autorilor logopedics.info cat si utilizatorilor site-ului ce adauga informatie proprie. Ne straduim pe cat posibil sa oferim informatie noua, relevanta, usor de parcurs. Logopedics.info se adreseaza parintilor, cadrelor didactice, studentilor la facultatile de profil, specialistilor in domeniu cat si celor interesati in a intelege fenomenele din jurul nostru.

© 2008-2012 Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al Logopedics. Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996.

Inregistrare domenii. Gazduire domenii. Hosting
Inregistrare domenii     Web Design Timisoara Gaduire web